Πως να μεταφέρετε ένα Joomla website σε 3 βήματα (cPanel)Αποφασίσατε να μεταφέρετε την Joomla ιστοσελίδα σας σε νέο server; Πρακτικά το μόνο που χρειάζεστε είναι α) να μεταφέρετε τα Αρχεία της ιστοσελίδας, και β) να μεταφέρετε την Βάση.

Θα χρειαστείτε:
 • Κωδικούς FTP ή και cPanel 
 • Τις σχετικές Βάσεις/Χρήστες/Κωδικούς

Α) Μεταφορά της Βάσης mySql

Εξαγωγή της βάσης από τον τρέχων server:
 1. Συνδεθείτε μέσω PhpMyAdmin στην τρέχουσα βάση της Joomla ιστοσελίδας σας. Αν έχετε cPanel, μπορείτε να συνδεθείτε πρώτα στο cPanel και έπειτα κάνετε κλικ στο PhpMyAdmin .
 2. Επιλέγετε με προσοχή την βάση που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα σας, από την αριστερή στήλη. Αν βλέπετε περισσότερες από μία βάσεις, μπορείτε με σιγουριά να δείτε ποια βάση χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα σας, ανοίγοντας το configuration.php 
 3. Κάνετε κλικ στο Export (Εξαγωγή) στο άνω μενού επιλογών. Και αποθηκεύετε το αρχείο αυτό τοπικά στον υπολογιστή σας.


Εισαγωγή της βάσης στο νέο server:
 1. Συνδεθείτε μέσω PhpMyAdmin στην νέα βάση της Joomla ιστοσελίδας σας. Αν έχετε cPanel, μπορείτε να συνδεθείτε πρώτα στο cPanel και έπειτα κάνετε κλικ στο PhpMyAdmin .
 2. Επιλέγετε με προσοχή την βάση που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα σας, από την αριστερή στήλη. Αν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμη τη βάση, τότε μπορείτε μέσω cPanel από τις επιλογές MySql (βλ εικόνα).
 3. Κάνετε κλικ στο Import (Εισαγωγή) στο άνω μενού επιλογών. Και επιλέγετε το αρχείο της βάσης που έχετε αποθηκεύσει τοπικά στον υπολογιστή σας.
Δημιουργία νέας Βάσης στο cPanel


Β) Μεταφορά των αρχείων στο νέο server

Μπορείτε να παρακάμψετε την διαδικασία [Κατέβασμα Αρχείων]  ➡ [Ανέβασμα στο νέο server], κάνοντας Μεταφορά αρχείων ιστοσελίδας απευθείας στο νέο server (CentOS)

Αλλιώς, με την παραδοσιακή μέθοδο:
 1. Συνδέεστε μέσω FTP στον υπάρχον server της ιστοσελίδας,
 2. Κατεβάζετε τοπικά όλα τα αρχεία. Δεν συνιστούμε την μέθοδο του ZIP & Download γιατί μπορείτε να έχετε απώλειες κατά την διάρκεια της συμπίεσης ή και τις αποσυμπίεσης μετά.
 3. Συνδέεστε στο νέο Server και ανεβάζετε τα αρχεία της ιστοσελίδας.

Γ) Ρύθμιση του configuration.php

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι:
 1. Να περάσετε στο configuration.php τα νέα $user (όνομα χρήστη) $password (κωδικός) και $db (όνομα βάσης), και
 2. Ελέγξτε το .htaccess ώστε να μην έχει κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση από τον παλιό σας server, γιατί ενδέχεται να επηρεάσει την λειτουργία της ιστοσελίδας και στο νέο server.

Σχόλια