Με ποιο τρόπο γίνεται η αναδίπλωση κειμένου γύρω από μια εικόνα

Με την ιδιότητα ALIGN στην εντολή <IMG> μπορούμε να αναδιπλώσουμε το κείμενο γύρω από μια εικόνα. Όταν θα χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα ALIGN να βάλουμε τιμή ή LEFT ή RIGHT αυτό καθορίζει πως θα είναι η αναδίπλωση κείμενου γύρω από μια εικόνα.Μπορούμε όμως να αναδιπλώσουμε μόνο ένα μέρος του κειμένου με την ιδιότητα CLEAR αλλά θα πρέπει στο τέλος του κειμένου (εκεί που θέλουμε να σταματήσουμε δηλαδή να έχει το κείμενο αναδίπλωση) θα πληκτρολογήσουμε την εντολή <BR>.

Π.χ.
<ΙΜG SRC="eikona.jpeg" ALIGN="LEFT">
<FONT SIZE="4">Αυτό είναι ένα Blog για τη γλώσσα HTML.<BR> Έχει ότι πληροφορίες χρειάζεστε για να σχεδιάσετε μια ιστοσελίδα με τη γλώσσα HTML.</FONT>


Μ'αυτη την εντολή όλο το κείμενο έχει αναδίπλωση.

Π.χ.
<ΙΜG SRC="eikona.jpeg" ALIGN="LEFT">
<FONT SIZE="4">Αυτό είναι ένα Blog για τη γλώσσα HTML.<BR> Έχει ότι πληροφορίες χρειάζεστε για να σχεδιάσετε μια ιστοσελίδα με τη γλώσσα HTML.</FONT><BR CLEAR="LEFT">


Μ'αυτη την εντολή το κείμενο από το <BR>κι μετά έχει αναδίπλωση.

Η ιδιότητα ALIGN μπορεί να αναδιπλώσει κι δυο εικόνες.
<ΙΜG SRC="eikona1.jpeg" ALIGN="LEFT">
<ΙΜG SRC="eikona2.jpeg" ALIGN="RIGHT">
<Ρ>Αυτό είναι ένα Blog για τη γλωσσα HTML. Έχει ότι πληροφορίες χρειάζεστε για να σχεδιασετε μια ιστοσελιδα με τη γλώσσα HTML.</Ρ>


Η μια εικόνα θα είναι στο αριστερό μέρος της ιστοσελίδας,η άλλη εικόνα στο δεξιο μέρος της ιστοσελίδας κι στη μέση θα είναι το κείμενο.

Σχόλια