Αναδίπλωση κειμένου γύρω από στοιχεία

Με την ιδιότητα float μπορούμε να αναδιπλώσουμε κείμενο γύρω από κάθε στοιχείο της σελίδας μας που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό.

Χρησιμοποιούμε επίσης τις ιδιότητες left για να αναδιπλωθεί το κείμενο γύρω από τη δεξιά πλευρά κάθε στοιχείου και right για να αναδιπλωθεί το κείμενο γύρω από την αριστερή πλευρά κάθε στοιχείου.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
IMG {float: left}
</STYLE>

Σχόλια