Χωρίς αναδίπλωση κειμένου σε κελιά

Για να εμποδίσουμε την αναδίπλωση του κειμένου ενός κελιού χρησιμοποιούμε την ιδιότητα NOWRAP.

Πληκτρολογούμε στον κωδικό <TH> ή <TD> του κελιού που περιέχει το κείμενο που θέλουμε να εμφανίσουμε σε μια γραμμή την ιδιότητα NOWRAP.

Για παράδειγμα :

<TD NOWRAP>κείμενο</TD>

Σχόλια