Κατακόρυφη στοίχιση στοιχείων

Με την ιδιότητα vertical-align καθορίζουμε κατακόρυφη στοίχιση σε όλα τα inline στοιχεία της σελίδας μας που χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο κωδικό.

Χρησιμοποιούμε τις τιμές:

baseline για να στοιχίσουμε στοιχεία με τη γραμμή βάσης του κειμένου.
text-top για να στοιχίσουμε στοιχεία με την πάνω πλευρά του γύρω κειμένου.
text-bottom για να στοιχίσουμε στοιχεία με την κάτω πλευρά του κειμένου.
middle για να στοιχίσουμε στοιχεία με το μέσο των γύρω στοιχείων.
top για να στοιχίσουμε στοιχεία με το πάνω μέρος του υψηλότερου στοιχείου της τρέχουσας γραμμής.
bottom για να στοιχίσουμε στοιχεία με το κάτω μέρος του χαμηλότερου στοιχείου της τρέχουσας γραμμής.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
IMG {vertical-align: baseline}
</STYLE>

Σχόλια