Επικύρωση πληροφοριών φόρμας

Για να επικυρώσουμε τις πληροφορίες που εισάγουν οι χρήστες σε μία φόρμα της σελίδας μας, δημιουργούμε ένα μήνυμα λάθους που θα εμφανίζεται όταν οι χρήστες εισάγουν λάθος πληροφορίες.

Στον κωδικό <INPUT> ή <TEXTAREA> του πλαισίου ή μεγάλης περιοχής κειμένου που θέλουμε να επικυρώσουμε πληκτρολογούμε:

 ONCHANGE="var pattern=/[οιχαρακτήρες που δεν θέλουμε να εισάγουν οι χρήστες]/; if (pattern.test(this.value)) alert('μήνυμα λάθους που θα εμφανίζεται')">

Για παράδειγμα:

<INPUT TYPE="text" NAME="firstname" SIZE="20" ONCHANGE="var pattern=/[0-9]/; if (pattern.test(this.value)) alert('error')">

Σχόλια