Χρήση κινούμενων GIF εικόνων

Μπορούμε να προσθέσουμε κινούμενες GIF εικόνες στη σελίδα μας, που είναι παρόμοιο με την προσθήκη μίας κανονικής εικόνας.

Χρησιμοποιούμε τον κωδικό <IMG SRC="θέση και όνομα της εικόνας στον υπολογιστή μας">.

Για παράδειγμα:

<CENTER><IMG SRC="cat.gif"></CENTER>

Σχόλια