Χρήση εικόνων χαμηλής ανάλυσης

Για να εμφανίσουμε στη σελίδα μας μία έκδοση χαμηλής ανάλυσης μίας εικόνας, ενώ την έχουμε μεταφέρει στον υπολογιστή σε υψηλότερη ανάλυση, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα LOWSRC.

Πριν την χρησιμοποιήσουμε πρέπει να δημιουργήσουμε μία έκδοση χαμηλότερης ανάλυσης της εικόνας μας.

Για παράδειγμα:

<IMG SRC="όνομα εικόνας υψηλής ανάλυσης" LOWSRC="όνομα εικόνας χαμηλής ανάλυσης">


Σχόλια