Χρήση ενδιάμεσων κενών

Για να ρυθμίσουμε την απόσταση μεταξύ των στοιχείων της σελίδας μας μπορούμε να προσθέσουμε ένα ενδιάμεσο κενό, όπου είναι μία μικρή εικόνα GIF.

Αφού δημιουργήσουμε μία ενδιάμεση εικόνα, χρησιμοποιούμε τον κωδικό <IMG> για να προσθέσουμε την εικόνα στη σελίδα μας.

Επίσης χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες WIDTH και HEIGHT για να καθορίσουμε τις διαστάσεις του χώρου που θέλουμε να καταλαμβάνει η εικόνα αλλά και την ιδιότητα ALIGN αν θέλουμε η εικόνα να εμφανίζεται πίσω από ένα τμήμα κειμένου, με τιμή left ή right για να αναδιπλώνεται το κείμενο γύρω από την εικόνα.

Πληκτρολογούμε:

<IMG SRC="θέση και όνομα της εικόνας στον υπολογιστή μας" WIDTH="πλάτος σε εικονοστοιχεία" HEIGHT="ύψος σε εικονοστοιχεία" ALIGN="left ή right">

Για παράδειγμα:

<IMG SRC="gap.gif" WIDTH="50" HEIGHT="35" ALIGN="left">

Σχόλια