Χρήση γραμματοσειράς μονού διαστήματος

Με τη χρήση των κωδικών <TT>, <CODE>, <KBD> ή <SAMP> εμφανίζουμε το κείμενο μας σε γραμματοσειρά μονού διαστήματος ( κάθε χαρακτήρας καταλαμβάνει τον ίδιο χώρο ) .

Ο κωδικός <TT> χρησιμοποιείται για να χωρίζονται οπτικά οι λέξεις ή φράσεις  στις οποίες θέλετε να δώσετε έμφαση αλλά δεν έχουν συγκεκριμένο σκοπό, όπως είναι οι εντολές.

Για ειδικό σκοπό έχουμε τους κωδικούς:

<CODE>  για κείμενο που αντιπροσωπεύει κώδικα υπολογιστή.
<KBD>     για κείμενο που θέλουμε να πληκτρολογήσουν οι χρήστες.
<SAMP>   για να εμφανίσουμε ένα δείγμα κειμένου ( π.χ. έξοδος ).

Για παράδειγμα:

<TT> Το κείμενο μας </TT>


Σχόλια