Αποθήκευση JavaScript σε ξεχωριστό αρχείο

Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε JavaScript σε διάφορες σελίδες ή αν ο JavaScript κώδικας μας είναι μεγάλος μπορούμε να αποθηκεύσουμε τον κώδικά μας σε ένα ξεχωριστό αρχείο.

Δημιουργούμε ένα νέο αρχείο σε ένα κειμενογράφο ή επεξεργαστή κειμένου, πληκτρολογούμε τον κώδικα για το JavaScript και το αποθηκεύουμε σε μορφή κειμένου χρησιμοποιώντας την επεκταση .js για να ονομάσουμε το αρχείο.

Στον κώδικά μας χρησιμοποιούμε τον κωδικό <SCRIPT> με την ιδιότητα SRC για να καθορίσουμε τη θέση και το όνομα του JavaScript αρχείου στον υπολογιστή μας.

Για παράδειγμα :

<SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="myscript.js"> </SCRIPT>

Σχόλια