Καθορισμός πληροφοριών συντάκτη και πνευματικής ιδιοκτησίας

Μπορούμε να καθορίσουμε πληροφορίες για τη σελίδα μας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του συντάκτη και της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για τον καθορισμό πληροφοριών συντάκτη, μεταξύ των κωδικών <HEAD> και </HEAD> πληκτρολογούμε:

<META NAME="author" CONTENT="Το όνομα του ατόμου που δημιούργησε τη σελίδα">

Για τον καθορισμό πληροφοριών πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ των κωδικών <HEAD> και </HEAD> πληκτρολογούμε:

<META NAME="copyright" CONTENT="Έτος του copyright και το όνομα του ατόμου ή της εταιρείας που έχει το copyright">

Για παράδειγμα:

<META NAME="author" CONTENT="Rosemary Baker">

<META NAME="copyright" CONTENT="2000 Grape Expectations">

Σχόλια