Διαμόρφωση μίας φόρμας

Για να διαμορφώσουμε μία φόρμα στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε τον κωδικό <FORM>.
Χρησιμοποιούμε επίσης τις ιδιότητες :

METHOD για να καθορίσουμε το πως θα μεταφερθούν οι πληροφορίες που θα εισάγει ο χρήστης σε μία φόρμα. Ορίζουμε την τιμή που θα πάρει, η πιο συνηθισμένη είναι η post.

ACTION για να καθορίσουμε το πού θα στείλει ο αναγνώστης ιστοσελίδων τις πληροφορίες που θα εισάγουμε στη φόρμα μας. Τις πληροφορίες ο αναγνώστης τις στέλνει σε ένα CGI script στον διακομιστή μας.

ENTYPE αν θέλουμε να ο αναγνώστης να στέλνει τα αποτελέσματα της φόρμας σε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να ήμαστε σίγουροι ότι οι πληροφορίες που θα εισάγουν οι χρήστες στη φόρμα μας θα μεταφερθούν με σωστή μορφή βάζουμε την τιμή text/plain.
π.χ. <FROM METHOD="post" ACTION="text/plain">
Πληκτρολογούμε :

<FROM METHOD="post" ACTION="θέση του CGI script στο διακομιστή που θα επεξεργαστει τις πληροφορίες που δίνονται σπό τη φόρμα ή maito: το mail που θέλουμε να σταλεί η φόρμα">
</FORM>

Για παράδειγμα :

<FROM METHOD="post" ACTION="/cgi-bin/order.pl">
</FORM>

Σχόλια