Καθορισμός μίας συνοπτικής ιστοσελίδας

Μπορούμε να καθορίσουμε μία σύνοψη που θέλουμε να εμφανίζουν τα εργαλεία αναζήτησης όταν βρίσκουν τη σελίδα μας.

Πληκτρολογούμε ανάμεσα στο <HEAD> και </HEAD>:

<META NAME:"description" CONTENT="Μία σύνοψη της σελίδας μας">

Για παράδειγμα:

<META NAME:"description" CONTENT="information and details for construction sites">

Σχόλια