Παρεμπόδιση των ρομπότ να βάλουν σε ευρετήριο μία web σελίδα

Σε περίπτωση που θέλουμε η σελίδα μας να έχει συγκεκριμένο κοινό, με τη χρήση του κωδικού <META> μπορούμε να εμποδίσουμε τα περισσότερα ρομπότ να βάλουν σε ευρετήριο τη σελίδα μας.

Χρησιμοποιούμε τις τιμές noindex για να εμποδίσουμε τα ρομπότ να βάλουν σε ευρετήριο τη σελίδα μας και nofollow για να εμποδίσουμε τα ρομπότ να βάλουν σε ευρετήριο οποιεσδήποτε σελίδες συνδεδεμένες με τη σελίδα μας.

Για παράδειγμα:

<META NAME="robots" CONTENT="noindex, nofollow">

Σχόλια