Οργάνωση στοιχείων φόρμας

Αν η φόρμα μας περιέχει πολλά στοιχεία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κωδικό <FIELDSET> για να οργανώσουμε τα στοιχεία σε ομάδες και τον κωδικό <LEGEND> για να προσθέσουμε ένα τίτλο στα ομαδοποιημένα στοιχεία.

Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα ALIGN για να καθορίσουμε που θέλουμε να εμφανίζεται ο τίτλος ( αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω ) από την ομάδα των στοιχείων.

Για παράδειγμα:

<FIELDSET>
<LEGEND ALIGN="left">Τίτλος</LEGEND>
                .
                .
   Ομαδοποιημένα στοιχεία
                .
                .
</FIELDSET>

Σχόλια