Άνοιγμα μιας σύνδεσης σε ένα νέο παράθυρο

Μπορούμε να ανοίγουμε μία σύνδεση σε νέο παράθυρο με την ιδιότητα TARGET. Το παράθυρο που περιέχει τη σύνδεση θα παραμένει ανοιχτό, επιτρέποντας στους χρήστες να επιστρέφουν γρήγορα στη σελίδα μας.
Στον κωδικό <Α> μίας σύνδεσης που θέλουμε να ανοίγει σε νέο παράθυρο πληκτρολογούμε:
TARGET="όνομα παράθυρου"

Για παράδειγμα:

<A HREF="skiing.html" TARGET="skiing">Skiing</A>

Σχόλια