Συγχώνευση κελιών

Με τη συγχώνευση κελιών μπορούμε να συνδυάσουμε 2 ή περισσότερα κελιά σε μία γραμμή ή σε μία στήλη σε ένα μεγαλύτερο κελί.

Για επέκταση κελιών κατά μήκος στηλών πληκτρολογούμε μέσα στον κωδικό <TH> ή <TD> COLSPAN="αριθμός στηλών που θέλουμε να να χρησιμοποιήσουμε".

Για επέκταση κελιών κατά μήκος γραμμών πληκτρολογούμε μέσα στον κωδικό <TH> ή <TD> ROWSPAN="αριθμός γραμμών που θέλουμε να να χρησιμοποιήσουμε".

Για παράδειγμα:

<TH COLSPAN="3">όναμα κελιού</TH>

Σχόλια