Δημιουργία συντομεύσεων πληκτρολογίου

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν συνδέσεις χωρίς να χρησιμοποιούν το ποντίκι. Αυτό το πετυχαίνουμε χρησιμοποιώντας την ιδιότητα ACCESSKEY με τον κωδικό <A>.
Πληκτρολογούμε:

<Α HREF="διεύθυνση της σελίδας μας" ACCESSKEY="γράμμα ή αριθμός της συντόμευσης">κείμενο που θα εμφανίζεται για επιλογή</A>

Για παράδειγμα:

<Α HREF="http://www.blb.gr" ACCESSKEY="T">Press ALT+T for more information</A>

Σχόλια