Δημιουργία ενός κουμπιού που τρέχει JavaScript

Με τον κωδικό <BUTTON> μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κουμπί το οποίο θα επιλέγουν οι χρήστες για να τρέξουν ένα JavaScript.

 Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα TYPE με την  τιμή button για να καθορίσουμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κουμπί και το συνβάν ONCLICK για να καθορίσουμε το JavaScript που θέλουμε να τρέχει όταν ο χρήστης επιλέγει το κουμπί.

Για παράδειγμα:

<BUTTON TYPE="button" ONCLICK="document.bgColor='yellow'">κείμενο που θα είναι

Σχόλια