Εσοχή κειμένου

Για να βάλουμε σε εσοχή τη πρώτη γραμμή του κειμένου της σελίδας μας που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα text-indent και τιμή το χώρο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σε εικονοστοιχεία.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
P{text-indent: 40px}
</STYLE>

Σχόλια