Πώς αλλάζουμε το χρώμα στο φόντο

Όταν θέλουμε να αλλάξουμε το χρώμα στο φόντο χρησιμοποιούμε την ιδιότητα BGCOLOR.
Πρέπει να προσέξουμε τον συνδυασμό φόντου και κειμένου ώστε να είναι εύκολο να διαβαστεί.

Στον κωδικό <BODY>, πληκτρολογούμε BGCOLOR=? αντικαθιστώντας το ? με το όνομα ή τον κωδικό του χρώματος που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ( π.χ. red ή #FF0000, για το κόκκινο ).

<BODY BGCOLOR="#FF0000">

Σχόλια