Απόκρυψη ή εμφάνιση γραμμών κύλισης

Αν η σελίδα μας έχει πολλές πληροφορίες που δεν χωράνε σε ένα πλαίσιο χρησιμοποιούμε τις γραμμές κύλισης για ένα πλαίσιο. Αυτό το πραγματοποιούμε με την ιδιότητητα SCROLLING με τιμή no αν θέλουμε να κρύψουμε τις γραμμές κύλισης ενός πλαισίου ή με τιμή yes  αν θέλουμε να εμφανίσουμε τις γραμμές κύλισης ενός πλαισίου.


Για παράδειγμα :

<FRAME NAME="banner" SRC="banner.html" SCROLLING="yes">

Σχόλια