Δημιουργία μίας σύνδεσης σε ένα ήχο

Μπορούμε στη σελίδα μας να έχουμε μία σύνδεση που μπορούν να επιλέξουν οι χρήστες για να παίξει ένας ήχος.

Πληκτρολογούμε :

<A HREF="θέση και όνομα του ήχου στον υπολογιστή μας">κείμενο για επιλογή χρηστών</A>

Για παράδειγμα :

<A HREF="bach.au">bachmusic</A>

Σχόλια