Δημιουργία μιας σύνδεσης σε ένα αρχείο

Με τη δημιουργία μιας σύνδεσης σε ένα αρχείο μπορούν οι χρήστες της σελίδας μας να μεταφέρουν το αρχείο που έχουμε επιλέξει στον υπολογιστή τους.

Πληκτρολογούμε:

<A HREF="θέση και όνομα του αρχειου στον υπολογιστή μας">κείμενο</A>

Για παράδειγμα:

<A HREF="blb.exe">Informations</A>

και θα εμφανίζεται η λέξη Informations για να την επιλέγει ο χρήστης.

Σχόλια