Δημιουργία μιας σύνδεσης με μια άλλη web σελίδα

Για να συνδέσουμε τη σελίδα μας με μία άλλη σελίδα στο web χρησιμοποιούμε τον κωδικό <A>.
Πληκτρολογούμε  <A HREF="πλήρης διεύθυνση WEB σελίδας">Μήνυμα που θα εμφανίζεται</A>

Για παράδειγμα:

<P><A HREF="http://www.blb.gr">more</A></P>

Επίσης μπορούμε να βάλουμε εικόνα αντί για κείμενο.
Πληκτρολογούμε <A HREF="πλήρης διεύθυνση WEB σελίδας"><IMG SRC="εικόνα που θέλουμε να τοποθετήσουμε"></A>

Για παράδειγμα:

 <P><A HREF="http://www.blb.gr"><IMG SRC="cat.jpg></A></P>

Σχόλια