Εμφάνιση ενός μηνύματος προειδοποίησης

Μπορούμε να προσθέσουμε ένα μήνυμα προειδοποίησης που θα εμφανίζεται όταν ο χρήστης επισκέπτεται τη σελίδα μας.

Στον κώδικα <SCRIPT> πληκτρολογούμε alert('') και μέσα γράφουμε το μήνυμα προειδοποίησης.

Για παράδειγμα:

<SCRIPT TYPE="text/javascript">
alert('Congratulation')
</SCRIPT>

Σχόλια