Ορισμός διαστάσεων μιας εικόνας

Ο λόγος που αλλάζουμε τις διαστάσεις μιας εικόνας είναι για αν έχει πάντα το ικανοποιητικό αποτέλεσμα και να είναι σωστά εμφανίσιμη η εικόνα με το κείμενο αν υπάρχει.

Χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες WIDTH ( πλάτος ) και HEIGHT ( ύψος ) για να ορίσουμε το μέγεθος της εικόνας.

Για παράδειγμα:

<IMG SRC="car.jpg" WIDTH="175" HEIGHT="117">

Για να αλλάξουμε τις διαστάσεις, αλλάζουμε τους αριθμούς στον κώδικα. Για να μεγαλώσουμε ή να μικρύνουμε την εικόνα, αυξάνουμε ή μειώνουμε αντίστοιχα τους αριθμούς.


Σχόλια