Καθορισμός των περιγραμμάτων που θα εμφανίζονται

Με τις ιδιότητες FRAME και RULES μπορούμε να εμφανίσουμε μόνο τα περιγράμματα που θα επιλέξουμε εμείς.

Καθορισμός εξωτερικών περιγραμμάτων: FRAME
     Συντάσεται μέσα στο <TABLE> και πληκτρολογούμε FRAME="τιμή για τα εξωτερικά περιγράμματα που θέλουμε να εμφανίσουμε" (π.χ. void, above, below κ.α.)

Καθορισμός εσωτερικών περιγραμμάτων:RULES
     Συντάσεται μέσα στο <TABLE> και πληκτρολογούμε RULES="τιμή για τα εσωτερικά περιγράμματα που θέλουμε να εμφανίσουμε" (π.χ. none, cols, rows κ.α.)

Για παράδειγμα :

<TABLE RULES="rows">

Σχόλια