Δημιουργία γραφικού κουμπιού submit

Ένα γραφικό κουμπί Submit είναι μία εικόνα που επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν πληροφορίες και να στέλνουν ταυτόχρονα τα αποτελέσματα της φόρμας τους.

Χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες :

SRC με τον κωδικό <INPUT> για να καθορίσουμε τη θέση και το όνομα της εικόνας που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.
NAME για να δώσουμε ένα όνομα στο γραφικό κουμπί.

Για παράδειγμα:

<INPUT TYPE="image" SRC="sightseeing.gif" NAME="location">

Σχόλια