Δημιουργία ενός εξωτερικού φύλλου στυλ

Μπορούμε να ορίσουμε σε μία κεντρική θέση τη μορφοποίηση και διάταξη πολλών σελίδων, με τη χρήση των εξωτερικών φύλλων.

Δημιουργούμε ένα ξεχωριστό αρχείο όπου καθορίζουμε τον κωδικό για τον οποίο θέλουμε να ορίσουμε τις ιδιότητες και μετά δίνουμε τις ιδιότητες που θέλουμε να χρησιμοποιήσει ο κωδικός.

Στο αρχείο πληκτρολογούμε:

H1{text-align: center; font-style: italic}
P{color: #FF0000}

Και ανάμεσα στο <HEAD> και στο </HEAD> πληκτρολογούμε:


<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="όνομα και θέση του φύλλου στυλ στον υπολογιστή μας">

Σχόλια