Δημιουργία συμβουλών για στοιχεία

Μπορούμε να δώσουμε επιπλέον πληροφορίες για ένα στοιχείο στη σελίδα μας, όπου όταν ο χρήστης τοποθετεί το ποντίκι πάνω στο στοιχείο θα εμφανίζεται ένα μικρό πλαίσιο που θα περιέχει μία συμβουλή.

Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα TITLE="κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται".

Για παράδειγαμ:

<A HREF="info.html" TITLE="More information about BLB">Information</A>


Σχόλια