Δημιουργία υδατογραφήματος

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ενδιαφέρον οπτικό εφέ στη σελίδα μας προσθέτωντας ένα υδατογράφημα, δηλαδή μία εικόνα φόντου.

Χρησιμοποιούμε τον κωδικό <BODY> με τις ιδιότητες BACKGROUND για να προσθέσουμε την εικόνα φόντου στη σελίδα μας και BGPROPERTIES με τιμή fixed για να μην μετακινείται η εικόνα φόντου όταν ο χρήστης κυλά τη σελίδα.

Για παράδειγμα:

<BODY BACKGROUND="clouds.jpg" BGPROPERTIES="fixed">

Σχόλια