Δημιουργία ενός πίνακα

Μπορούμε να δημιουργήσουμε πίνακες για να εφανιζονται πληροφοριες στη σελίδα μας, όπως οικονομικά δεδομένα ή λιστες τιμών.

Χρησιμοποιούμαι τους κωδικούς:

<TR> : για να δημιουργήσουμε γραμμές.
<TH> : για να δημιουργήσουμε κελιά επικεφαλίδας.
<TD> : για να δημιουργήσουμε κελιά δεδομένων.

Πληκτρολογούμε:

<TABLE>
<TR>
            <TH>Τίτλος 1ης στήλης</TH>
            <TH>Τίτλος 2ης στήλης</TH> 
</TR>
<TR>
            <TD>Δεδομένο 1ης στήλης</TD>
            <TD>Δεδομένο 2ης στήλης</TD>
</TR>
 </TABLE>

Για παράδειγμα:


<TABLE>
<TR>
            <TH>Product</TH>
            <TH>Price</TH> 
</TR>
<TR>
            <TD>Blouse</TD>
            <TD>$20.00</TD>
</TR>
 </TABLE>


Σχόλια