Δημιουργία ένθετων πινάκων

Για τη δημιουργία πιο περίπλοκων διατάξεων πινάκων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένθετους πίνακες.
Στον αρχικό μας πίνακα αφήνουμε ένα κελί κενό όπου εκεί θα τοποθετηθεί ο ένθετος πίνακας.

Πληκτρολογούμε μέσα στο κελί που θέλουμε να είναι ο ένθετος πίνακας όπως ακριβώς δημιουργήσαμε και τον αρχικό μας πίνακα.

Σχόλια