Δημιουργία μίας μαρκίζας

Για να δημιουργήσουμε ένα κείμενο το οποίο θα κυλά κατά μήκος της οθόνης ενός χρήστη χρησιμοποιούμε τον κωδικό <MARQUEE>.

Επίσης χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες:

BEHAVIOR για να καθορίσουμε τον τρόπο που θέλουμε να κυλά το κείμενό μας με τιμές:

  • scroll  για να εμφανίζεται το κείμενο από τη μία πλευρά της οθόνης και να βγαίνει από την άλλη.
  • slide    για να εμφανίζει το κείμενο στη μία πλευρά και να το σταματά όταν φτάσει στην απέναντι πλευρά.
  • alternate για να μετακινεί το κείμενο εμπρός και πίσω κατά μήκος της οθόνης.
DIRECTION για να καθορίσουμε την κατεύθυνση που θέλουμε να κυλά το κείμενο.

LOOP για να καθορίσουμε πόσες φορές θέλουμε να κυλά το κείμενο όταν μετακινείται κατά μήκος της οθόνης.

SCROLLAMOUNT για να καθορίσουμε τον αριθμό των εικονοστοιχείων κατά τα οποία θέλουμε να μετακινείται το κείμενο κάθε φορά.

SCROLLDELAY για να καθορίσουμε τον αριθμό των χιλιοστών του δευτερολέπτου που θέλουμε να περνούν μεταξύ κάθε κίνησης.

Για παράδειγμα:

<MARQUEE BEHAVIOR="scroll" DIRECTION="left" LOOP="25"  SCROLLAMOUNT="6" SCROLLDELAY="90">Κείμενο που θα εμφανίζεται στη μαρκίζα</MARQUEE>

Σχόλια