Δημιουργία μιας σύνδεσης που τρέχει JavaScript

Για να δημιουργήσουμε μια σύνδεση που μπορούν να επιλέξουν οι χρήστες για να τρέξουν ένα JavaScript χρησιμοποιούμε τον κωδικό <A>.

Πάμε εκεί που θέλουμε να εμφανίζεται η σύνδεση στη σελίδα μας και πληκτρολογούμε :

<A HREF="javascript:{το javascript που θέλουμε να τρέχει όταν ο χρήστης επιλέγει τη σύνδεση}">κείμενο που θα εμφανίζεται για τη σύνδεση</Α>

Σχόλια