Δημιουργία μίας κλάσης

Δημιουργούμε μία κλάση για τον κωδικό σε περίπτωση που θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα στυλ μόνο σε μερικά στοιχεία της σελίδας μας που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό.

Αφού διαμορφώσουμε την κλάση, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα CLASS για να καθορίσουμε τα στοιχεία της σελίδας μας που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στην κλάση.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
P.classname{font-style: italic; color: #FF0000}
</STYLE>
       .
       .
<P CLASS="classname">.....</P>

Σχόλια