Δημιουργία κουμπιών επιλογής

Τα κουμπιά επιλογής τα συμπεριλαμβάνουμε στη φόρμα μας όταν θέλουμε οι χρήστες να επιλέγουν μόνο μία από διάφορες επιλογές.

Χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες NAME για να δώσουμε όνομα σε κάθε ομάδα από κουμπιά επιλογής που δημιουργούμε και VALUE για να καθορίσουμε ένα όνομα για κάθε κουμπί επιλογής μίας ομάδας.

Πληκτρολογούμε :

<INPUT TYPE="radio" NAME="λέξη που περιγράφει την ομάδα επιλογής που δημιουργήσαμε" VALUE="μία λέξη που περιγράφει το κουμπί επιλογής">κείμενο που θα εμφανίζεται δίπλα στο κουμπί επιλογής.

Για παράδειγμα:

<INPUT TYPE="radio" NAME="rating" VALUE="verygood>Very Good

Σχόλια