Δημιουργία μιας ένθετης λίστας

Μία ένθετη λίστα είναι μία λίστα μέσα σε μία άλλη λίστα. Χρησιμοποιείται για να δώσουμε επιπλέον πληροφορίες για ένα στοιχείο της αρχικής μας λίστας.

Όταν δημιουργούμε μία ένθετη λίστα στον επεξεργαστή κειμένου, βάζουμε σε εσοχή κάθε επίπεδο ώστε να μπορούμε να βλέπουμε καθαρά τη δομή της λίστας.

Για παράδειγμα:

<OL>
<LI> Στοιχείο 1 αρχικής λίστας </LI>
         <OL TYPE="a">
         <LI> Στοιχείο 1 ένθετης λίστας </LI>
         <LI> Στοιχείο 2 ένθετης λίστας </LI>
         </OL>
<LI> Στοιχείο 2 αρχικής λίστας </LI>
</OL>

Σχόλια