Δημιουργία μιας σύνδεσης μέσα σε μια ιστοσελίδα

Με μια σύνδεση μέσα στην ιστοσελίδα μας οδηγούμε τους χρήστες σε μια άλλη περιοχή της ίδιας σελίδας. Χρησιμοποιούμε τον κωδικό <A> με την ιδιότητα NAME για να ονομάσουμε την περιοχή της σελίδας.

Για παράδειγμα:

<Α ΝΑΜΕ="next step"></A>

Σχόλια