Δημιουργία μιας σύνδεσης σε μια εικόνα

Η δημιουργία μίας σύνδεσης για μια εικόνα είναι χρήσιμη όταν συμπεριλαμβάνουμε μία μικρογραφία στη σελίδα μας και θέλουμε ο χρήστης να έχει την επιλογή να την εμφανίσει μεγαλύτερη.

Πληκτρολογούμε:

<A HREF=" θέση και όνομα της συνδεδεμένης εικόνας στον υπολογιστή μας"><IMG SRC="εικόνα που θέλουμε να επιλέγουν οι χρήστες"></A>

Για παράδειγμα:

<A HREF=" catlarge.jpg"><IMG SRC="catsmall.jpg"></A>

Σχόλια