Δημιουργία ενός εσωτερικού φύλλου στυλ

Δημιουργούμε ένα εσωτερικό φύλλο στυλ για να ορίσουμε μία κεντρική θέση μορφοποιήσης και διάταξης πάνω στη σελίδα μας.

 Χρησιμοποιούμε τον κωδικό <STYLE> για να δημιουργήσουμε το εσωτερικό φύλλο, καθορίζουμε το όνομα του κωδικού για τον οποίο θέλουμε να ορίσουμε τις ιδιότητες και μετά εμφανίζουμε τις ιδιότητες  που θέλουμε να χρησιμοποιήσει ο κωδικός. Πληκτρολογούμε ανάμεσα στο <HEAD> και </HEAD>.

 Για παράδειγμα:

<STYLE>
 H1{text-align: center; font-style: italic}
 P{color:#FF0000}
</STYLE>

Σημείωση:
  
Αν θέλουμε να αποκρύψουμε το εσωτερικό μας φύλλο πληκτρολογούμε <!-- ακριβώς κάτω από τον κωδικό <STYLE> και --> ακριβώς πάνω από τον κωδικό </STYLE>.

Σχόλια