Δημιουργία ενός κρυφού πεδίου

Ένα κρυφό πεδίο δεν εμφανίζεται στη σελίδα μας αλλά μας χρησιμεύει για να συμπεριλάβουμε πληροφορίες, όπως ημερομηνία και ώρα που δημιουργήσαμε μία φόρμα.

Χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες NAME  για να δώσουμε ένα όνομα στο κρυφό πεδίο και VALUE για να καθορίσουμε τις πληροφορίες που θέλουμε να περιέχει το κρυφό πεδίο.

Πληκτρολογούμε ανάμεσα στο <FORM> και </FORM>.

Για παράδειγμα:

<INPUT TYPE="hidden" NAME="feedback" VALUE="Form1">

Σχόλια