Δημιουργία πλαισίων ελέγχου

Μπορούμε να βάλουμε πλαίσια ελέγχου αν θέλουμε οι χρήστες να μπορούν να επιλέγουν μία ή περισσότερες επιλογές.

Μεταξύ των κωδικών <FORM> και </FORM> πληκτρολογούμε <INPUT TYPE="checkbox"> και μετά χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες NAME για δώσουμε ένα όνομα σε κάθε ομάδα σε κάθε ομάδα από πλαίσια που έχουμε δημιουργήσει και VALUE για να καθορίσουμε ένα όνομα για κάθε πλαίσιο ελέγχου μίας ομάδας.

Πληκτρολογούμε :

<INPUT TYPE="checkbox" NAME="λέξη που να περιγράφει τα πλαίσια ελέγχου που δημιουργούμε" VALUE="μία λέξη που να περιγράφει το πλαίσιο ελέγχου">κείμενο που θα εμφανίζεται δίπλα στο πλαίσιο ελέγχου

Για παράδειγμα :

<INPUT TYPE="checkbox" NAME="music" VALUE="jazz">Jazz

Σχόλια