Αλλαγή του χρώματος του κειμένου

Για να αλλάξουμε το χρώμα όλου του κειμένου της σελίδας μας που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα color.

Η τιμή της ιδότητας color καθορίζεται με το όνομα ή τη δεκαεξαδική τιμή του χρώματος που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
H2{color: #FF0000}
</STYLE>

Σχόλια