Αλλαγή της γραμμής κατάστασης μιας σύνδεσης

Μπορούμε να καθορίσουμε το δικό μας κείμενο για τη γραμμή κατάστασης όταν ο χρήστης τοποθετεί το ποντίκι σε μία σύνδεση της σελίδας μας.

Χρησιμοποιούμε τον κωδικό <Α> και τοποθετούμε το συμβάν ONMOUSEOVER

Για παράδειγμα:

<A HREF="http://www.blb.gr" ONMOUSEOVER="window.status='info(κείμενο που θα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης);return true'">Click for info</A>

Σχόλια