Αλλαγή περιθωρίων

Με την αλλαγή περιθωρίων μπορούμε να ρυθμίσουμε το χώρο μεταξύ των περιεχομένων της σελίδας και της άκρης του παραθύρου.

Στον κωδικό <BODY>, πληκτρολογούμε την ιδιότητα για το περιθώριο που θέλουμε να αλλάξουμε
( LEFTMARGIN, RIGHTMARGIN, TOPMARGIN ή BOTTOMMARGN ).

Για παράδειγμα :

<BODY LEFTMARGIN="80" RIGHTMARGIN="80">

Σχόλια