Αλλαγή περιθωρίων πλαισίων

Για την αλλαγή των περιθωρίων ενός πλαισίου χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες MARGINWIDTH και MARGINHEIGHT.

MARGINWIDTH : για να καθορίσουμε το μέγεθος σε εικονοστοιχεία για το αριστερο και δεξιό περιθώριο.
MARGINHEIGHT : για να καθορίσουμε το μέγεθος σε εικονοστοιχεία για το πάνω και κάτω περιθώριο.

Για παράδειγμα :

<FRAME NAME="main" SRC="main.html" MARGINWIDTH="55" MARGINHEIGHT="55">

Σχόλια