Αλλαγή χρωμάτων σύνδεσης

Μπορούμε να αλλάξουμε τα χρώμματα των συνδέσεων στη σελίδα μας με τις ιδιότητες:

LINK:    για να αλλάξουμε το χρώμα των συνδέσεων που δεν έχουν ακόμα επιλέξει οι χρήστες.
VLINK: για να αλλάξουμε το χρώμα των συνδέσεων που έχουν προηγουμένως επιλέξει οι χρήστες.
ALINK: για να αλλάξουμε το χρώμα των ενεργών συνδέσεων ( μία σύνδεση που επιλέγει ο χρήστης  αυτή τη στιγμή ).

Πληκτρολογούμε στον κωδικό <BODY> την ιδιότητα για το τυπο της σύνδεσης που θέλουμε να αλλάξουμε.

Για παράδειγμα:

<BODY LINK="red">

Σχόλια